• Polski

Dominik Sosnowski

Student Ochrony Środowiska w Politechnice Warszawskiej. Inżynier zafascynowany literaturą i pisaniem; bloger, który uwielbia bliski kontakt z naturą, makrofotografię, jak również jazdę na rowerze wśród zieleni.


Kwaśne deszcze – palący problem naszych czasów

Kwaśny deszcz powstaje w wyniku łączenia się kropelek wody atmosferycznej z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza. Chociaż gołym okiem jest nie do odróżnienia od zwykłych opadów, to skutki jego oddziaływania na środowisko potrafią być zabójcze nawet dla wielkich obszarów leśnych. Pod pojęciem kwaśnego deszczu rozumieć należy nie tylko opad deszczowy, ale również zakwaszoną mgłę, czy też śnieg.

Odpady niebezpieczne jako poważny problem cywilizacyjny

Rozwój wielu gałęzi przemysłu, który bez wątpienia dokonuje się od stuleci, poza całym szeregiem płynących zalet i udogodnień, między innymi w postaci podnoszenia poziomu i komfortu naszego życia, generuje również ogromny strumień odpadów niebezpiecznych. Jeżeli jeszcze dziś nie zastanowimy się nad rozsądnymi sposobami ich unieszkodliwiania, może dojść do sytuacji, w której przyszłe pokolenia odziedziczą po nas środowisko zdegradowane i niezdatne do dalszej egzystencji.