• Polski

Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował raport, którego celem było podniesienie świadomości konsumentów o produktach ekologicznych.

Powinniśmy wiedzieć, że produkt oznakowany takimi terminami jak: bio, eko i organic powinien pochodzić z rolnictwa ekologicznego. Oznacza to, że musi zawierać co najmniej 95 proc. składników ekologicznych. Składniki te nie mogą być modyfikowane genetycznie, muszą być uprawiane bez sztucznych nawozów, z zastosowaniem ograniczonej liczby substancji dodatkowych. Inspekcja Handlowa zakwestionowała co piątą sprawdzoną partię produktów eko.  

W IV kwartale 2013 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała jakość i oznakowanie produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Po sprawdzeniu 980 partii, zakwestionowano 219 (22 proc.). Ich produkcja jest bardzo restrykcyjna: gospodarstwo rolne, zakład przetwarzający muszą poddać się kontroli, aby uzyskać specjalny certyfikat. Potwierdza on, że dany produkt spełnia unijne normy dotyczące produkcji ekologicznej. Najprościej produkt pochodzący z rolnictwa ekologicznego możemy rozpoznać po logo, które obowiązuje w całej UE.

Oznakowanie

Z pozoru prosta rzecz, a 153 sprawdzone partie były niewłaściwie oznakowane. Najczęściej brakowało wymaganego oznakowania - unijnego znaku przy jednoczesnym użyciu słowa „eko”. Zdarzało się także, że oznaczenia zostały użyte bezprawnie (produkt nie posiadał specjalnego certyfikatu, ze składu innego wynikało, że do produkcji użyto mniej niż 95 proc. składników naturalnych, więc nie był ekologiczny). Sporadycznie producenci zachwalali swoje wyroby, informując, że nie zawierają GMO (zgodnie z prawem, żaden produkt pochodzący z rolnictwa ekologicznego nie może ich zawierać), czy przypisując im szczególne właściwości.

Jakość

49 partii zakwestionowano ze względu na niewłaściwą jakość. Ujawnione nieprawidłowości to m.in. obecność siarczynów w rodzynkach bio deklarowanych jako niesiarkowane - dwutlenek siarki (E220) jest stosowany do konserwowania suszonych owoców. Ponadto, rzeczywista ilość składników była niższa od podanej na opakowaniu, np. wykryto niższą zawartość tłuszczu w ekologicznym serze, mniejszą ilość owoców w musli, czy dzikiej róży w ekologicznej herbatce.

Działania IH

Inspekcja Handlowa nałożyła 16 mandatów karnych m.in. za sprzedawanie produktów przeterminowanych, wydała 8 decyzji za sprzedaż produktów niewłaściwej jakości. O wynikach kontroli powiadomiono także Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Weterynaryjną

Jak wybierać produkty ekologiczne?

Sprawdzaj miejsce zakupu - „ekobazary” czy sklepy „ekologiczne” lub z tzw. „zdrową żywnością” nie zawsze oferują żywność ekologiczną. Wykorzystują te określenia  do celów marketingowych i nie oznacza to, że w miejscach tych oferowana jest wyłącznie żywność ekologiczna.

Nie ufaj reklamie - wyrażenia „z ekologicznie czystych rejonów”, itp. nie wskazują, że produkt jest ekologiczny. Produkty ekologiczne posiadają etykiety, na których umieszczone są słowa „ekologiczny”, „eko” lub „bio” oraz unijne logo produkcji ekologicznej („ekoliść”) i numer jednostki certyfikującej. Tylko takie oznakowanie produktu daje gwarancję jego ekologicznego pochodzenia;

Zwróć uwagę na oznakowanie - dzięki nim można sprawdzić, czy ekologiczne warzywa i owoce sprzedawane bez opakowań („luzem”) są rzeczywiście ekologiczne. Jeżeli produkty ekologiczne oferowane są do sprzedaży bez opakowań jednostkowych, sprzedawca musi posiadać aktualny certyfikat, który zawiera wykaz produktów ekologicznych, wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Certyfikat gwarantuje nam, że na wszystkich etapach wytwarzania produktu zastosowane zostały ekologiczne metody produkcji.

Kontroluj terminy przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości żywności ekologicznej. Pamiętaj, że warunki jej przechowywania są bardziej rygorystyczne z uwagi na zakaz stosowania w większości przypadków substancji konserwujących i przeciwutleniających;

Pamiętaj, że często wygląd żywności ekologicznej może być mniej atrakcyjny w porównaniu z żywnością nieekologiczną z uwagi na jej naturalne metody produkcji oraz zakaz stosowania substancji poprawiających barwę oraz strukturę i konsystencję


Edyta Psut

Szczęśliwa żona i matka z kilkunastoletnim stażem, dbająca o zdrowy styl życia całej rodziny. Zaangażowana prospołecznie.

artykuły

comments powered by Disqus