• Polski

W dobie szybkiego rozwoju technologicznego, ogromnego postępu cywilizacyjnego doszliśmy do punktu, w którym nasze destrukcyjne działania odciskają piętno na naturze. Widzimy jak ogromne zakłady przemysłowe zatruwają powietrze, wodę, glebę tylko po to, aby zaspokoić wciąż rosnące i niepohamowane potrzeby społeczeństwa. Taki stan rzeczy nie utrzyma się długo i już dziś widzimy, że ziemia nie nadąża z regeneracją, a ludzka działalność coraz bardziej ją wyjaławia, mimo że mówimy tutaj o ogromnej eksploatacji ziemi przez potężne koncerny przemysłowe, to jednak bezpośrednio odnosi się to także i do nas samych. Bo jakże często swoim postępowaniem działamy destrukcyjne na naturę. Nasze działania ekologiczne realizowane przez nas na co dzień, pomogłyby tej naturze złapać choćby oddech w tej jakże jednostronnej walce. A wcale nie potrzeba tak dużo, bo wystarczy tylko przestrzegać kilku podstawowych i prostych zasad, aby nasze działania zmieniły swój charakter z przeciw na proekologiczne. Dlatego też poniżej przypomnimy sobie proste zasady, według których postępując możemy na co dzień żyć ekologicznie.

Pierwsza zasada – segregowanie odpadów.

Segregacja odpadów jest chyba najprostszą z zasad życia ekologicznego. Segregacja odpadów to nie tylko ochrona środowiska naturalnego, lecz również sposób na duże oszczędności - naturalnych zasobów i energii elektrycznej. Selektywna zbiórka odpadów we własnym domu to pierwszy i podstawowy krok do poprawy jakości środowiska w którym żyjemy. Pozwala zminimalizować ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci, umożliwia wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych , a także jest pierwszym etapem recyklingu.

Druga zasada – korzystaj z materiałów nadających się do recyklingu

Każdy z nas już na etapie zakupów powinien być świadom tego czy to, co kupuje nadaje się do odzyskania i ponownego przerobu. Z reguły każde opakowanie posiada stosowne oznakowanie, które informuje nas o tym czy nadaje się do segregacji. Jeśli wybieramy produkty, które nie są segregowane to zasilamy tym samym ilość odpadów, które zwiększą hałdy na wysypisku.

Trzecia zasada – utylizuj baterie.

Zasada ta nawiązuje do właściwego sortowania zużytych baterii. Baterie są produktami niezwykle szkodliwymi i uciążliwymi zarówno dla środowiska jak i dla ludzi. Zawierają metale ciężkie takie jak: rtęć, ołów, kadm, lit i to w tak dużym stężeniu, że związki z tej jednej baterii po uwolnieniu do środowiska skażają glebę a przedostawszy się do wody czynią ją niezdatną do picia. Zatrucie tymi związkami czyni nieodwracalne szkody w ludzkim organizmie prowadząc do przewlekłych chorób, wywołując nowotwory, a w dużych dawkach są śmiertelne dla ludzi i zwierząt. Dlatego tak ważnym jest oddawanie zużytych baterii w specjalnie wyznaczone miejsca. Nigdy nie należy wyrzucać ich do śmieci ogólnych!

Czwarta zasada – oszczędzaj energię elektryczną

Każdy chyba wie, jakim kosztem ekologicznym pozyskiwana jest energia elektryczna? To właśnie za sprawą potężnych elektrowni, które na obecną chwilę pozostają największym zatruwaczem zarówno powietrza, wody jak i gleby pozyskiwana jest energia elektryczna. Dlatego też redukcja zużycia energii elektrycznej w naszych domach jest konieczna, bo poprzez to zmniejszamy jej zapotrzebowanie i przyczyniamy się do ochrony środowiska. W związku z tym konieczne jest dbanie o zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w prosty sposób poprzez wyrobienie nawyków gaszenia zbędnie zapalonych świateł, zakupu nowych energooszczędnych  artykułów AGD, sukcesywnej wymiany oświetlenia na energooszczędne żarówki. Ponadto doskonałym rozwiązaniem jest możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii natury, jaka zawiera się w słońcu, wodzie i wietrze.

Piąta zasada – ograniczaj zużycie wody

Oszczędność wody jest nie tylko ważna z punktu widzenia ekologii, ale jest to również bardzo ważna kwestia w aspekcie naturalnych zasobów wody pitnej. Jest ich naprawdę mało, a zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby skutecznie ograniczają ich występowanie. Wodę czerpie się z brudnych rzek, jezior i studni głębinowych, ale jej  jakość się stale pogarsza. Możemy dbać o to, aby używać wody tyle tylko ile potrzebujemy, eliminować zbędne wylewanie, brać kąpiel pod prysznicem bez zbędnego wydłużania jej czasu trwania, choć dla wielu ich ogród i trawa w nim rosnąca ma dużą większą wartość niż dziesiątki metrów sześciennych wylanej wody na podlewanie to, mimo tego powinni je graniczyć. Jest wiele sposobów na ograniczenie zużycia wody trzeba tylko mieć świadomość tego jak jest ona ważna dla nas samych i dla  wszelakiego życia wraz z myślą, że jej zasoby są ograniczone.

Szósta zasada – używaj produktów ekologicznych

Dziś coraz większą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju spożywcze produkty ekologiczne. I jest to bardzo dobry trend. Trend, który powołuje do istnienia coraz to więcej firm zajmujących się produkcją ekologiczną, dzięki czemu każdy producent, a zwłaszcza ten mały znajdzie swego odbiorcę. Dzieje się tak, dlatego, że produkty ekologiczne z jednej strony wnoszą wartość dodaną dla naszego zdrowia, a z drugiej są absolutnie korzystne dla środowiska. To, co wykorzystuje się w produkcji ekologicznej, to środki pochodzenia naturalnego obornik, kompost czy też roślinne środki przeciw szkodnikom i chorobom. I dzięki temu właśnie produkt ekologiczny, choć nie tak wielki, to jednak posiada swój pierwotny i smak i zapach, jakiego trudno szukać w sztucznie pozyskanym produkcie nafaszerowanym takimi związkami chemicznymi, aby był piękny i " zdrowo, wyglądał"  !!! Najlepsze wyobrażenie o spożywczych produktach ekologicznych daje nam porównanie ich do tych, które sami zasiejemy i zbierzemy. Jednak poza produktami spożywczymi jest całe mnóstwo produktów ekologicznych służących choćby, jako wspomniane wcześniej nawozy, kosmetyki, środki czystości itp. Niestety dzisiejszy produkt ekologiczny kosztuje drożej od konwencjonalnego, a to za sprawą tego, że produkt konwencjonalny  pozyskany na drodze genetycznej, z zastosowaniem tanich sztucznych środków do uprawy roślin, wszelkich sztucznych odżywek, wspomagaczy wzrostu, hormonów itp., co prowadzone na skalę masową jest tańsze, ale okupione ogromną ceną, jaką mimo wszystko wszyscy płacimy w postaci zarówno uszczerbku na naszym zdrowiu jak i degradacji środowiska.

Siódma zasada – używaj ekologicznych toreb

Świadomi konsumenci coraz częściej wybierają torby ekologiczne zamiast foliowych, które powstają w wyniku przetworzenia produktów ropy naftowej. Jaki jest ich negatywny wpływ na nasze środowisko?

Jedna torba plastikowa może ulegać rozkładowi nawet 400 lat  przez cały czas rozkładu wydziela metan, amoniak i siarkowodór. Część tego rodzaju toreb jest przetwarzana ponownie, ale w znikomym procencie, a pozostała część tych opakowań zaśmieca środowisko? Torby ekologiczne np. z bawełny lub juty są  doskonałą alternatywą dla zanieczyszczających nasze środowisko  toreb foliowych  i są bardzo trwałe. Używanie toreb ekologicznych świadczy o tym, że dbamy o środowisko i zdrową przyszłość dla nas oraz na naszych przyszłych pokoleń.

Właśnie w ten sposób stosując się w życiu codziennym do tych siedmiu prostych zasad zapobiegamy zaśmiecaniu świata i żyjemy ekologicznie.


Wiesław Kaszubski

artykuły

comments powered by Disqus